ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 การสอบ O-NET ม.3  จากวันที่ 30 – 31 มกราคม 2558  เปลี่ยนเป็น 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 ผ้าป่าการกุศล  จากวันที่ 3 กันยายน 2558  เปลี่ยนเป็นวันที่ 11 กันยายน 2558
 ค่ายธรรมศึกษา  จากวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2558  เปลี่ยนเป็น 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558

3812 Total Views 2 Views Today