โครงการนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15

ประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เข้าร่วมส่งผลงานโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “ก้าวสู่ชีวิตวิถีถัดไป Next Normal” จัดโดย บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด รางวัลชนะเลิศ นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร และตัดเย็บผลงานที่นักเรียนออกแบบ จำนวน 100 ตัว

นักเรียนคนใดสนใจติดต่อที่ ครูธันย์ชนก อรัญญิก (ครูรถ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

60 Total Views 1 Views Today