ประกาศ เรื่องขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ส่วนที่ 1 และ 2

เอกสารแบบคัดกรองก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

สาระความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน

664 Total Views 7 Views Today