ตลาดนัดพอเพียง

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดสัปดาห์การแข่งทักษะทางคณิตศาสตร์และ
ตลาดนัดออนไลน์ เพื่อบูรณาการคณิตศาสตร์สู่อาชีพ เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และส่งเสริมการสร้าง youth start up ขึ้นในโรงเรียน

608 Total Views 2 Views Today