โรงเรียนสารวิทยาเปิดรับนักกีฬาฟุตบอล รุ่น 16 ปี ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุเริ่มลงทะเบียนเวลา 12:30-13:30 น

ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสารวิทยา

⚽️รอบแรกให้นักเรียนเลือกมาคัดวันใดวันหนึ่ง⚽️

***เมื่อได้เข้าเรียนและเข้าทีมแล้ว***

1.สิ่งที่จะได้รับจากทางโรงเรียน

1.1.งดเว้นค่าเทอม 2,500 บาท

1.2.ที่พักภายในโรงเรียน

1.3.อาหาร 1 มื้อ (จ – ศ)

1.4.ชุดซ้อมและชุดแข่งขัน

2.สิ่งต้องจ่าย(นักเรียนต้องจ่าย)

2.1.ค่าบำรุงหอพักนักกีฬาเทอมละ 5,000 บาท

***ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอ่านรายละเอียดข้างต้น***

195 Total Views 17 Views Today