ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่แรกในกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ พระราชวังบางปะอิน

travm1travm2

สถานที่ที่ ๒ เจดีย์ภูเขาทอง   นักเรียนเดินชมเจดีย์ภูเขาทอง

travm3 travm4

สถานที่ที่ ๓ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

travm5

สถานที่ที่ ๔ วัดใหญ่ชัยมงคล

travm6 travm7 travm8

สถานที่ที่ ๕ ตลาดน้ำอโธยา

travm9 travm10

663 Total Views 1 Views Today