การแข่งขันศิลปหถกรรมครั้งที่ 65

***นักเรียนที่สนใจลงประกวดแข่งขันให้ติดต่อที่ครูประจำวิชาภายในวันและเวลาที่รับลงทะเบียน***

 รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  26 ตุลาคม  –  2 พฤศจิกายน 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  4 – 11  พฤศจิกายน  2558
 จัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  12 – 14  พฤศจิกายน 2558
 ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  17  พฤศจิกายน 2558
 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  ตั้งแต่  12  พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  18  พฤศจิกายน 2558
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  21 – 23  พฤศจิกายน 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  24 – 30  พฤศจิกายน 2558
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  1 – 4  ธันวาคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  8 – 14  ธันวาคม 2558
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง  17 – 19  ธันวาคม 2558

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด (คลิกเพื่อดูไฟล์)

ที่มา : http://www.central65.sillapa.net/sm-bkk3/

755 Total Views 1 Views Today