โรงเรียนสารวิทยา สนามสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2558

*** แจ้งลูก ม.6 ทุกโรงเรียนที่สอบสนามสอบ โรงเรียนสารวิทยา  การจราจรหน้าโรงเรียนติดขัดมาก  เนื่องจากถนนพหลโยธินตั้งแต่แยกรัชโยธินถึงสะพานใหม่ปิดการจราจรเหลือ 2 ช่องทาง บางจุดเหลือช่องทางเดียว  นักเรียนจึงควรเผื่อระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านมาสนามสอบมากพอสมควร

*** อย่าลืมบัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน (ปัจจุบัน) หรือ Passport มาแสดงในวันสอบ

*** ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ (คลิกเพื่ออ่าน)

ตารางวันเวลาและวิชาที่สอบ

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชาที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่
29 ตุลาคม 2558
08.30 – 11.30 น. 73 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
13.00 – 16.00 น. 74 PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่
30 ตุลาคม 2558
08.30 – 11.30 น. 76 PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
13.00 – 16.00 น. 77 – 82 PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
วันเสาร์ที่
31 ตุลาคม 2558
08.30 – 11.30 น. 85 GAT ความถนัดทั่วไป
13.00 – 16.00 น. 71 PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วันอาทิตย์ที่
1 พฤศจิกายน 2558
08.30 – 11.30 น. 72 PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
13.00 – 16.00 น. 75 PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

แผนผังอาคารเรียน


2381 Total Views 1 Views Today