ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมประชุม

( คลิกที่ลิ้งค์ที่ขีดเส้นใต้เพื่ออ่านรายละเอียด )

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ( วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 )

ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ( วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 )

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 , 5 และ 6

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ( วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 )

16759 Total Views 1 Views Today