ผู้สมัครประธานนักเรียนกล่าวปราศรัยหาเสียง

กลุ่มผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนได้มากล่าวปราศรัยหน้าแถวตอนเช้าก่อนถึงวันเลือกตั้งประธานนักเรียนในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

speech01 speech02 speech03 speech04 speech05 speech06 speech07

2707 Total Views 1 Views Today