รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 จากการจัดห้องเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (Update!!)

Update 7 พ.ค. 2559

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6

**** นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2559 คนใดที่ไม่มีชื่อขึ้นชั้นเรียน ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาติดต่อที่ห้องทะเบียน-วัดผล ในวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30 น. ****

16542 Total Views 1 Views Today