ประกาศรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียนเชิญผู้สมัครคัดเลือกและสรรหาฯ

เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสารวิทยาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ในวันที่  16 สิงหาคม 2559  เวลา 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ  อาคาร  4 ชั้น 1
school-committee59

1727 Total Views 1 Views Today