คณะกรรมการนักเรียน จัดพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการ

โรงเรียนสารวิทยา โดยคณะกรรมการนักเรียน

จัดพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา

และท่านรองผู้อำนวยการ สมคิด ปูชิตเสถียร ณ ลานกีฬาโดม

welcomebystd01 welcomebystd02 welcomebystd03 welcomebystd04 welcomebystd05 welcomebystd06 welcomebystd07 welcomebystd08 welcomebystd09 welcomebystd10

784 Total Views 2 Views Today