ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสารวิทยาได้รับมอบหมายให้เป็น

หนึ่งในศูนย์การแข่งขันในด้านวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

sillapasara01 sillapasara02 sillapasara03 sillapasara04 sillapasara05 sillapasara06 sillapasara07 sillapasara08 sillapasara09 sillapasara10 sillapasara11 sillapasara12 sillapasara13 sillapasara14 sillapasara15 sillapasara16 sillapasara17 sillapasara18 sillapasara19 sillapasara20 sillapasara21 sillapasara22 sillapasara23

910 Total Views 3 Views Today