ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ภาษาเกาหลี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

โรงเรียนสารวิทยา เป็นศูนย์การแข่งขันศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีจำนวน 4 กิจกรรม

1.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี

2.การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี

3.การแข่งขันนำเสนอโครงการภาษาเกาหลี

4.การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลีkorea01korea02korea04korea05korea09korea06korea11korea10korea03

885 Total Views 1 Views Today