แนะแนวทุนเรียนฟรี ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ได้รับเกียรติจากอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยซิซิโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มาแนะแนวเกี่ยวกับทุนเรียนฟรี ณ ประเทศญีปุ่น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  แผนการเรียนภาษาญีปุ่น  ณ ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น15037107_10209357189038837_7865004829188849671_n 15135941_10209357187918809_8227390003526719224_n

1140 Total Views 1 Views Today