ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา โดยนายยงยุทธ เหลี่ยมมุกดา นายกสมาคมผู้ปกครองฯ ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดย ดร.พงษ์สุวรรณ  ศรีสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียน จาก ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการประชุม7 ประชุม 1 ประชุม 3 ประชุม 4 ประชุม 5 ประชุม 6

 

1030 Total Views 1 Views Today