ทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ดร.พชรพงศ์  ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตร  ณ ศาลาวันเฉลิมตักบาตร.14 ตักบาตร.15 ตักบาตร.16 ตักบาตร.17 ตักบาตร.18 ตักบาตร ตักบาตร5 ตักบาตร6 ตักบาตร7 ตักบาตร.1JPG ตักบาตร.2PG ตักบาตร.3 ตักบาตร.4 ตักบาตร.8 ตักบาตร.10 ตักบาตร.11 ตักบาตร.12ตักบาตร.13

474 Total Views 1 Views Today