พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

เมื่อว้นที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า โดยมีลูกเสือ- เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และผู้กำกับลุกเสือ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ซึ่งในวันนี้โรงเรียนสารวิทยาได้นำลูกเสือกองร้อยพิเศษ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี15181346_1473744699321749_4492570909280230765_n 15232337_1473744482655104_1583518271611190891_n วันวชิราวุธ.3 วันวชิราวุธ.4 วันวชิราวุธ.7 วันวชิราวุธ.10 วันวชิราวุธ.11 วันวชิราวุธ1 วันวชิราวุธ2 วันวชิราวุธ5 วันวชิราวุธ6 วันวชิราวุธ8 วันวชิราวุธ9 วันวชิราวุธ13 วันวชิราวุธ14 วันวชิราวุธ15 วันวชิราวุธ16

1488 Total Views 3 Views Today