ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.4

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นม.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โดย ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ได้นิมนต์พระครูสังฆรักษ์ ธิติวิสิษฐ์พล วัดคลองบางพลัด เป็นพระวิทยากร บรรยายธรรม ในหัวข้อ เปิดใจใส่ธรรมะ ศิลปะการใช้ชีวิต การเรียน ความรัก ความฝัน โดยได้นำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ หอประชุมรัชมงคลค่ายธรรม17 ค่ายธรรม.4 ค่ายธรรม.5 ค่ายธรรม.7 ค่ายธรรม.10 ค่ายธรรม.11 ค่ายธรรม.13 ค่ายธรรม1 ค่ายธรรม2 ค่ายธรรม3 ค่ายธรรม6 ค่ายธรรม8 ค่ายธรรม9 ค่ายธรรม12 ค่ายธรรม14 ค่ายธรรม15 ค่ายธรรม16

1310 Total Views 1 Views Today