พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.พชรพงศ์  ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และคุณครูที่ส่งนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศิลปหัตถกรรม.1 ศิลปหัตถกรรม.3 ศิลปหัตถกรรม.4 ศิลปหัตถกรรม.5 ศิลปหัตถกรรม.6 ศิลปหัตถกรรม.7 ศิลปหัตถกรรม.8 ศิลปหัตถกรรม.9 ศิลปหัตถกรรม.10 ศิลปหัตถกรรม.11 ศิลปหัตถกรรม.12 ศิลปหัตถกรรม.13 ศิลปหัตถกรรม.14 ศิลปหัตถกรรม.15 ศิลปหัตถกรรม.16 ศิลปหัตถกรรม.17 ศิลปหัตถกรรม.18 ศิลปหัตถกรรม.19 ศิลปหัตถกรรม.20 ศิลปหัตถกรรม.21 ศิลปหัตถกรรม.22 ศิลปหัตถกรรม.23 ศิลปหัตถกรรม.24 ศิลปหัตถกรรม.25 ศิลปหัตถกรรม.26 ศิลปหัตถกรรม

501 Total Views 1 Views Today