ประชาสัมพันธ์การสอบ Pre-ม.1

**** นักเรียนทุกคนต้องนำ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประชาชน มาในวันสอบด้วย ****

ด้วยโรงเรียนสารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Pre ม.1) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.

 

รายละเอียดและใบสมัคร

3188 Total Views 3 Views Today