อบรมคุณธรรม จริยธรรมและกฏหมายเบื้องต้น นักเรียนชั้นม.2

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารวิทยา โดยงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม และกฏหมายเบื้องต้น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการประพฤติตนอย่างเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อครอบครัวและสังคม และได้ทราบถึงข้อกฏหมายเบื้องต้น สามารถนำปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดย นางสุรีรัตน์ สะสุทร รองผู้อำนวยการโงเรียนสารวิทยา เป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ได้เชิญ ร.ต.ท.วีรภัทร สีเข้ม รอง.สวป.สน.บางเขน ให้เกียรติเป็นวิทยากรด้านความรู้กฏหมายเบื้องต้น ในภาคบ่ายได้นิมนต์ พระมหาชาครินทร์ เลขานุการเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานาวา กรุงเทพฯ เป็นพระพระวิทยากรในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรม ณ หอประชุมรัชมงคล อบรมคุณธรรม ม2.6 อบรมคุณธรรม ม2.7 อบรมคุณธรรม ม2.8 อบรมคุณธรรม ม2.9 อบรมม2.1 อบรมคุณธรรม ม2.2 อบรมคุณธรรม ม2.3 อบรมคุณธรรม ม2.4 อบรมคุณธรรม ม2.5

868 Total Views 1 Views Today