ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะครูและนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี  ได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน แข่งศิลปหัตถกรรม แข่งศิลปหัตถกรรม.1 แข่งศิลปหัตถกรรม.2 แข่งศิลปหัตถกรรม.3 แข่งศิลปหัตถกรรม.4 แข่งศิลปหัตถกรรม.5 แข่งศิลปหัตถกรรม.6 แข่งศิลปหัตถกรรม.7 แข่งศิลปหัตถกรรม.8

578 Total Views 2 Views Today