มอบโล่รางวัลในการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน จัดโดยโรงเรียนเทพลีลา ร่วมกับสถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน โรงเรียนสารวิทยาได้ส่ง น.ส.ฐิตารีย์ ธีราพรนิธิ ชั้นม.4/1 เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโอกาสนี้ ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่และเงินรางวัล จากการแข่งขันครั้งนี้จีน1 จีน2 จีน3

 

678 Total Views 1 Views Today