แข่งขัน Thailand World Music Championships 2016

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสารวิทยา เข้าร่วมแข่งขันThailand World Music Championships 2016 (การประกวดวงโยธวาทิตโลก) จัดโดยสมาคมโยธวาทิตโลก(ประเทศไทย) โดยเข้าร่วมแข่งขันประเภท Brassline Battle  ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ผลการแข่งขัน โรงเรียนสารวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1แข่งวงโย.20 แข่งงวงโย แข่งวงโย.1 แข่งวงโย.2 แข่งวงโย.3 แข่งวงโย.4 แข่งวงโย.5 แข่งวงโย.6 แข่งวงโย.7 แข่งวงโย.9 แข่งวงโย.10 แข่งวงโย.11 แข่งวงโย.12 แข่งวงโย.13 แข่งวงโย.14 แข่งวงโย.15 แข่งวงโย.16 แข่งวงโย.17 แข่งวงโย.18 แข่งวงโย.19

1590 Total Views 1 Views Today