ตักบาตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

ตักบาตรศุกร์ ตักบาตรศุกร์.1 ตักบาตรศุกร์.2 ตักบาตรศุกร์.3 ตักบาตรศุกร์.4 ตักบาตรศุกร์.5 ตักบาตรศุกร์.6 ตักบาตรศุกร์.7 ตักบาตรศุกร์.8 ตักบาตรศุกร์.9 ตักบาตรศุกร์.10 ตักบาตรศุกร์.11 ตักบาตรศุกร์.12 ตักบาตรศุกร์.13 ตักบาตรศุกร์.14 ตักบาตรศุกร์.15 ตักบาตรศุกร์.16 ตักบาตรศุกร์.17 ตักบาตรศุกร์.18 ตักบาตรศุกร์.19 ตักบาตรศุกร์.20 ตักบาตรศุกร์.21 ตักบาตรศุกร์.22 ตักบาตรศุกร์.23

504 Total Views 1 Views Today