ประชุมครูและแนะนำบุคลากรใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารวิทยาจัดประชุมครูและบุคลากร พร้อมแนะนำบุคคลากรใหม่ประชุมครู34 ประชุมครู ประชุมครู1 ประชุมครู2 ประชุมครู3 ประชุมครู4 ประชุมครู5 ประชุมครู6 ประชุมครู7 ประชุมครู8 ประชุมครู9 ประชุมครู10 ประชุมครู11 ประชุมครู13 ประชุมครู14 ประชุมครู15 ประชุมครู16 ประชุมครู17 ประชุมครู18 ประชุมครู19 ประชุมครู20 ประชุมครู21 ประชุมครู22 ประชุมครู23 ประชุมครู24 ประชุมครู25 ประชุมครู26 ประชุมครู27 ประชุมครู30 ประชุมครู31 ประชุมครู32 ประชุมครู33

1550 Total Views 2 Views Today