ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

**** นักเรียนมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ลานกีฬา

โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครหรือบัตรประจำตัวประชาชน ****

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

3573 Total Views 2 Views Today