การรับและการซื้อสมุด / กระเป๋า / ชุดพละ / โบว์

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สั่งซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า และอื่นๆ ไว้แต่ยังได้รับของไม่ครบ

สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 60 ที่อาคาร 9 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น.

**นำบิลใบเสร็จหรือใบรับของมาด้วยมิฉะนั้นจะไม่ได้รับ**

นักเรียน ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6 ที่ประสงค์จะซื้อกระเป๋าเป้ / กระเป๋าเคียง / ชุดพละ / สมุด

ซื้อได้ที่อาคาร 9 ในเวลาเช้าก่อนเข้าแถว / พักเที่ยง / หลังเลิกเรียน

หนังสือเรียนรับฟรีที่ครูประจำวิชา

2589 Total Views 1 Views Today