ประกาศเรื่องรายชื่อนักเรียน

เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นเคลื่อน ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6 ทุกท่าน

ตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศรายชื่อนักเรียนปัจจุบันลงในเว็บไซต์นั้น  เป็นความคลาดเคลื่อนของคณะทำงาน  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้  สำหรับรายชื่อนักเรียนที่ถูกต้องจะประกาศให้ทราบในวันเปิดภาคเรียน 15 พฤษภาคม 2560

จากงานวิชาการ

3555 Total Views 1 Views Today