เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครนักเรียน

เข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

ณ เมือง ฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น TJYEC

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ

168 Total Views 9 Views Today