พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสารวิทยา ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนสารวิทยาและเป็นประธานในพิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา โดยดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ ในโอกาสนี้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้ให้โอวาทนักเรียนโรงเีรยนสารวิทยา เนื่องในวันครู เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา โดยเน้นย่ำให้ใส่ใจเรื่องการศึกษาและโครงการคุณธรรม การรักษาคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของคนไทย นักเรียนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมอบเหรียญที่ระลึกในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ให้กับนางสาวกัญญามาศ สินวิริยะกุล ชั้นม.4/3 และนางสาวธรรมพร ทองฤดี ชั้นม.6/3 ในการร่วมแสดงคความรู้สึกที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย ไหว้ครู23 ไหว้ครู1 ไหว้ครู2 ไหว้ครู3 ไหว้ครู5 ไหว้ครู6 ไหว้ครู7 ไหว้ครู8 ไหว้ครู9 ไหว้ครู10 ไหว้ครู11 ไหว้ครู12 ไหว้ครู13 ไหว้ครู14 ไหว้ครู15 ไหว้ครู16 ไหว้ครู17 ไหว้ครู18 ไหว้ครู19 ไหว้ครู20 ไหว้ครู21

758 Total Views 1 Views Today