ประกาศ เรื่องกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

          เนื่องจากเดิมนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใน วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 แต่เพราะยังติดอยู่ในช่วงของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องเลื่อนวันเตรียมความพร้อมมาเป็น วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

          ดังนั้นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จึงต้องเลื่อนจากเดิม วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ไปเป็น วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

          นักเรียนจะเริ่มมาโรงเรียนใน วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

งานวิชาการ

1730 Total Views 1 Views Today