กำหนดการเรียนซ้ำรายวิชาตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 15 ธ.ค.

เรื่องแจ้งจากงานทะเบียนวัดผล

          งานทะเบียนวัดผลได้กำหนดการเรียนซ้ำรายวิชาตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2560 โดยให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

  1. ให้นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ติดต่อครูประจำวิชา ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรายงานตัวและรับงาน/ ชิ้นงานต่าง ๆ

  2. ครูประจำวิชาจะนัดหมายนักเรียน เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบงาน และมอบหมายงานเพิ่มเติม

  3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มาติดต่อครูประจำวิชาหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา

1103 Total Views 1 Views Today