การรับนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้น ม.1 และ ม.4 + ใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 (Update 15-3-2561)

 

ม.1 ต้องการแจ้งความจำนงคลิกที่นี่

 

New เกณฑ์พิจารณา การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

New เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

New เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ม.1

New การรับนักเรียนห้องเรียนปกติชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

ใบสมัคร ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ใบสมัคร ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ม.4

New การรับนักเรียนห้องเรียนปกติชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ใบสมัคร ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561

ใบสมัคร ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ใบสมัคร ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2561

.

.

ประกาศ สพม.2 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

11611 Total Views 12 Views Today