ประกาศจาก AFS กรุงเทพฯ – พหลโยธิน สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา

 

นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท

ที่ห้อง AFS อาคาร 1 ชั้น 1

หรือที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136

ได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

(เว้นวันหยุดราชการ)

 

สอบข้อเขียนใน วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม

092-279-5434 (ครูอรพรรณ ปัญญาไว)

062-196-6957 (ครูกฤติยา วรรณชัยมงคล)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1707 Total Views 1 Views Today