ขอเชิญสมาชิกสามัญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยาเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญและเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง

 

ขอเชิญสมาชิกสามัญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ

และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง

ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ หอประชุมรัชมงคล เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 

และหากผู้ใดประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ

ขยายเวลารับสมัครเป็น ๑๐ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ที่สำนักงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา

(เรือนประชาสัมพันธ์)

ดาวโหลดใบสมัครที่นี่ —–> ประกาศและใบสมัคร

.

672 Total Views 1 Views Today