รายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา

 

ขอเชิญสมาชิกสามัญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ

และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง

ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ หอประชุมรัชมงคล เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

รายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา

834 Total Views 1 Views Today