นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก TJYEC 2016

น.ส.ธิติมา หนูเนี่ยม    ชั้นม.6/3  สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 คือ 85%

น.ส.ฑิติยา หงษ์เงิน   ชั้นม.6/3   สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ 2 คือ 84%

น.ส. สุวิมล  รักพาณิชศิริ  ชั้นม.5/3   ได้เข้าฝึกทักษะค่าย TJYEC

น.ส.สริญญา  สีทองทาบ  ชั้นม.6/3 ได้เข้าฝึกทักษะค่าย TJYEC

นายวรรณชนะ  เรืองวิเศษไชย  ชั้นม.6/3 ได้เข้าฝึกทักษะค่าย TJYEC

น.ส.ภคนันท์  ชุมสาย ณ อยุธยา  ชั้นม.5/3 ได้เข้าฝึกทักษะค่าย TJYEC

น.ส.วิสสุตา  พาวัน  ชั้นม.6/3 ได้เข้าฝึกทักษะค่าย TJYEC

น.ส.ณัฐฤดี  เอกรัตนณัฐ  ม.5/3 ได้เข้าฝึกทักษะค่าย TJYEC

 

ได้เข้าฝึกทักษะค่ายTJYEC  ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561 ณ เมืองทาคาซากิ  จังหวัด กุมมะ ประเทศญี่ปุ่น

592 Total Views 1 Views Today