โรงเรียนสารวิทยาเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้รับการอนุมัติจาก HANBAN ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

20150608_192404

โรงเรียนสารวิทยาเป็นโรงเรียนแห่งแรกของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ได้รับการอนุมัติจาก HANBAN ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์

811 Total Views 1 Views Today