โรงเรียนสารวิทยาเปิดจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน ม.1,ม.4 เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศสำหรับนักเรียน ม.1, ม.4 เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสารวิทยาเปิดจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

13 – 14

มี.ค. 62

จำหน่ายที่

ห้องสมุดโรงเรียน

ชุดพละ, สมุด, กระเป๋า

16 – 17

มี.ค. 62

จำหน่ายที่

ห้องสมุดโรงเรียน

ชุดพละ, สมุด, กระเป๋า,

ชุดนักเรียน, ชุดลูกเสือ-เนตรนารี,

รองเท้าถุงเท้าทุกประเภท, โบว์ติดผม

3, 5, 6, 8, 9

เม.ย. 62

จำหน่ายที่

ห้องเอนกประสงค์

อาคาร 9

ชุดพละ, สมุด, กระเป๋า,

ชุดนักเรียน, ชุดลูกเสือ-เนตรนารี,

รองเท้าถุงเท้าทุกประเภท, โบว์ติดผม

1, 2, 13, 14

พ.ค. 62

จำหน่ายที่

ห้องเอนกประสงค์

อาคาร 9

ชุดพละ, สมุด, กระเป๋า, โบว์ติดผม

(สำหรับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ)

5673 Total Views 1 Views Today