การสอบวัดระดับภาษาจีนออนไลน์(HSK)สนามสอบสารวิทยา

               สถาบันขงจื้อ (HANBAN) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อนุมัติให้โรงเรียนสารวิทยาเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีผู้เข้าสอบวัดระดับ HSK ตั้งแต่ระดับ 2 – 6 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 191 คน และเริ่มสอบรอบแรกเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.

IMG_1514IMG_1401 IMG_1501IMG_1554 IMG_1566IMG_1260

2373 Total Views 1 Views Today