ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมเดินสายไฟ และพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนและพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง

165 Total Views 4 Views Today