รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ณ เมืองทาคาซากิ จังหวัดกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน

166 Total Views 4 Views Today