การเฝ้าระวังและป้องกันโรค

เนื่องจากในขณะนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ดอนเมืองแล้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับโรงเรียนสารวิทยา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 จึงขอความร่วมมือจากทั้งบุคลากรครูและนักเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ดังนี้

1. เชื้อไวรัสชนิดนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย บุคลากรครูควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ นักเรียนควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันทุกครั้งที่เข้าพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่แออัด

2. เชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น

3. ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า

4. หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

5. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม

6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและมีมลภาวะเป็นพิษ

7. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด หากจำเป็นควรเฝ้าระวังและใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

8. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น หรือควรล้างมือให้สะอาดก่อน

9. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ

10. ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ทันที !!!

คำแนะนำการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2321 Total Views 1 Views Today