ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาเกาหลี

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาฝรั่งเศส

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GIFTED)

ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี

โปรดอ่านข้อกำหนดในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนจากในประกาศให้ชัดเจน

5455 Total Views 1 Views Today