ประกาศเรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

สมัคร Online ศึกษาต่อชั้น ม.1

สมัคร Online ศึกษาต่อชั้น ม.4

สรุปรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4

ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ม.1 และ ม.4 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ม.1 และ ม.4 ความสามารถพิเศษด้านศิลป

เริ่มรับสมัคร Online ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

ปิดการสมัคร Online ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.

หมายเหตุ – หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัว หรืออื่น ๆ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบทางหน้าเว็บของโรงเรียน (www.srv.ac.th) ต่อไป

เขตพื้นที่บริการ โรงเรียนสารวิทยา

ตัวอย่างใบรับรองที่พักอาศัย

30459 Total Views 1 Views Today