สรุปรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4

ระดับชั้น ม.1

ม.1 – ในเขตพื้นที่บริการ

ม.1 – นอกเขตพื้นที่บริการ

ม.1 – เอกสารยังไม่ครบ

ระดับชั้น ม.4

ม.4 – วิทยาการกีฬา

ม.4 – อังกฤษ – คณิตศาสตร์

ม.4 – วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

หมายเหตุ – เป็นการสรุป ณ เวลา 16.30 น. ของทุกวัน และรายชื่อทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ผลการสมัครเบื้องต้น ทางโรงเรียนกำลังดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการสมัครต่อไป

*** โรงเรียนจะประกาศเลขประจำตัวสอบระดับ ม.4 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม​ 2563 ทางเว็บโรงเรียน (www.srv.ac.th)​

10596 Total Views 30 Views Today