วัน เวลา ขั้นตอน กำหนดการและเอกสารสำหรับการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

วัน เวลา ขั้นตอน การมอบตัว

ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.4

เอกสารและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.4

14148 Total Views 1 Views Today